"Personal musing inspired by past and ongoing experiences of my life…depicting how I feel and what comes hereafter. However it may also revolves around my personal whishes, hopes and beliefs which I often in doubt and wondering... what is the meaning of life.."

Thursday, January 31, 2013

Buku untuk dijual: Benih Semalu ( A Samad Said)


Wajah Sasterawan negara Pak Samad masa muda

" Benih semalu merupakan cantuman dua kumpulan puisi Benih Harapan (1973) dan daun Semalu Pucuk Paku (1975). Terdapat 45 buah puisi yang terkandung adalah himpunan peristiwa yang menjadi pengalaman dan menyentuh naluri kemanusian penyair. Peristiwa-peristiwa ini berlatarbelakangkan zaman sebelum perang hinggalah selepas merdeka."

- DBP

Tajuk buku: Benih semalu
Katogeri: Kumpulan puisi
Oleh: A Samad Said 
Terbitan: Dewan Bahasa dan Pustaka
Cetakan: kedua  (1987)
Bil m/s: 69.
Usia buku: 26 tahun. (2013)
Harga jualan: RM35.
Sebarang pertanyaan: jankaulu@yahoo.com.my
Pak samad di dalam timbunan buku-buku!


Jan: Puisi Pak Samad penuh falsafah...

No comments:

.