"Personal musing inspired by past and ongoing experiences of my life…depicting how I feel and what comes hereafter. However it may also revolves around my personal whishes, hopes and beliefs which I often in doubt and wondering... what is the meaning of life.."

Wednesday, May 21, 2008

Cabaran Mahasiswa Menganggur I

Biasanya apabila seseorang mahasiswa baru menamatkan pengajiannya, beliau berharapan besar untuk hidup selesa kerana seringkali tergambar di fikiran dengan mempunyai ilmulah kehidupan seseorang boleh berubah dan dengan ilmulah kesenangan hidup boleh dicapai (kesenangan yang sudah semestinya difizikalkan dalam bentuk material. Memiliki kenderaan yang hebat, rumah yang besar cantik, pakaian yang berjenama dan lain-lain keperluan (yang berjenama) yang kononya melambangkan kemajuan dan kehebatan dalam kehidupan.
Anak petani tentulah tidak mahu hidup seperti ayahnya, begitu juga dengan anak seorang nelayan, hatta sorang anak guru juga mahu hidup yang lebih selesa berbanding ibubapanya. Ini merupakan suatu yang positif kerana terdapat peningkatan kualiti hidup, ia bukan suatu perkara yang salah. Namun terdapat banyak cabaran yang harus ditempuhi apabila mereka sudah berada di dalam masyarakat yang sebenar. Untuk mempunyai kehidupan yang selesa bukanlah senang. Selamat datang ke dunia nyata!

Mencari kerja

Kenyataan pertama yang harus diakui ialah sukarnya mendapat pekerjaan. Dalam keadaan ekonomi yang kurang memberangsangkan, pertumbuhan industri dan pertanian yang tidak membanggakan mewujudkan kedaan yang tidak membantu. Kesukaran ini bertambah-tambah apabila mahasiswa tidak mempunyai kelulusan dalam bidang yang dikehendaki oleh pasaran. Iaitu jurusan yang diambil di universiti tidak releven dengan persekitaran masyarakat dan ekonomi semasa pada masa tersebut(yang mungkin juga bertitik tolok dengan kecenderungan para pelajar memilih jurusan yang dianggap mudah). Keadaan ini lebih memparahkan, apabila mereka mempunyai keputusan yang rendah dan kurang penguasaan berbahasa inggeris dan penguasaan komputer.

Mereka harus menghadapi hakikat pekerjaan tidak begitu ada di pasaran, tidak seperti di awal-awal kemerdekaan iaitu peluang bekerja tersedia ada, hanya menunggu pelajar menamatkan pengajian sahaja.
Keadaan akan bertambah sulit jika keputusan peperiksaan mereka hanya `cukup makan’. Tentulah majikan akan mencari pekerja yang bijak dan tekun. Tekun di sini dilambangkan dengan markah yang didapati pada setiap semester. Markah yang cemerlang melambangkan ketekunan dan kecerdikan mahasiswa tersebut secara langsung dan tidak langsung.
Walaupun tiada kajian yang dijalankan secara bersistematik dan tiadanya bukti empirikal mengenai isu ini. Saya percaya dengan keadaan sekarang terdapat kolerasi yang kuat antara gread CGPA dengan kejayaan mendapat pekerjaan. Iaitu semakin tinggi gread CGPA semakin mudah dan senanglah mendapat pekerjaan dan sebaliknya semakin rendah keputusan CGPA semakin sukarlah mendapat pekerjaan (tolak ketepi faktor `anak datuk’, `orang dalam’ `family bussiness’ dan personaliti `istimewa' yang dimiliki.


Jan: Cabaran bermula...

No comments:

.