"Personal musing inspired by past and ongoing experiences of my life…depicting how I feel and what comes hereafter. However it may also revolves around my personal whishes, hopes and beliefs which I often in doubt and wondering... what is the meaning of life.."

Thursday, November 12, 2015

Hidup di bandar dan hidup di kampung

Image result for urban


Dalam definisi biasa, kawasan yang mempunyai penduduk melebihi 10,000 nyawa dikategorikan sebagai kawasan bandar. Maka dapatlah kita katakan terdapat banyak bandar-bandar di Malaysia. Manakala bandar ada pula dikatogerikan bandar kecil dan ada yang digelar bandar besar.

Pada awal tahun 70an, terdapat 26.7% penduduk Malaysia tinggal di bandar. Jumlah kepada nyawa tersebuat adalah dalam 2.8 juta orang. Dan dapatlah kita bayangkan pada tahun-tahun sebelumnya mungkin tidak sampai 10% penduduk di Malaysia tinggal di bandar. Betapa `kampung'nya kampung kita...

Sekarang lebih 70% penduduk Malaysia adalah tinggal di bandar, iaitu dalam lebih 21 juta orang, Adakah ini petanda kita sudah maju? Adakah hidup di bandar adalah lebih baik daripada hidup di kampung? Adakah kita mesti memperhebatkan lagi kemunculan bandar-bandar baru?

Saya tidak dilahirkan di kawasan bandar, namun kampung saya tidaklah terlalu `kampung'nya. Cuma masa remaja saya saya habiskan kebanyakannya di kawasan bandar. Tetapi posting ini bukanlah pasal saya. He he.

Cuma saya mahu tekankan persoalan haruskah kita membandarkan diri dan kehidupan kita? Apa salahnya tinggal di kampung jika kita mendapat keselesaan dan keharmonian yang lebih bermakna. Pihak-pihak yang mengejar suapaya proses pembandaran giat berlaku haruslah juga berfikir kos sosial yang akan wujud.

Dan sekarang kos sosial itu semakin jelas, sejelasnya.

Haruskah kita berbangga lebih 70% penduduk kita tinggal di bandar berbanding dengan Jepun (65%) atau di Perancis (60%)? Tidak adakah ukuran lain yang boleh kita gunakan untuk mengukur kemajuan hidup kita. Mestikah negara maju penduduknya ramai tinggal di bandar?

Tentulah adalah lebih baik hidup di kampung jika hidup di bandar kita tidak dapat membiayai kos sara hidup yang lebih tinggi berbanding di kampung. Dan begitulah juga baiklah kita hidup di bandar jika ianya dapat memberi taraf hidup yang lebih selasa berbanding di kampung, sebab kita mampu.

Maka tempat tidaklah banyak memainkan peranan tetapi upaya kita...

Sekian...

No comments:

.