"Personal musing inspired by past and ongoing experiences of my life…depicting how I feel and what comes hereafter. However it may also revolves around my personal whishes, hopes and beliefs which I often in doubt and wondering... what is the meaning of life.."

Tuesday, October 12, 2010

Krisis mengajar dan krisis ekonomi

Mengajar bukan sahaja satu perkerjaan menyuap input/pengetahuan kepada para pelajar secara langsung. Ada banyak perkara asas lain yang penting selain kerja menyuap. Antara yang juga maha penting ialah mengajar para pelajar melihat/menjana/study input yang diberi dari pelbagaian sudut.
Tidak selamanya para pelajar akan ditemani guru/pensyarah/mentor di dalam hidup mereka. Selepas alam persekolahan/peruniversitian mereka mesti membuatnya sendiri. Jika mereka hingga akhirnya masih tidak mendapat jodoh, mereka biasanya berkencenderungan untuk mengentenggelamkan diri dalam alam kerjaya daripada pagi hingga malam. Mereka mungkin akan bertugas untuk mencari dan mengkaji input semasa yang akan menjadi info, yang mereka akan gunapakai dalam dunia pekerjaan atau kehidupan mereka. Sebab itulah mengajar mereka mengenal/melihat/mengkaji input adalah penting.
Jika mengajar hanya sebagai medium/alat pengantaran input, senanglah tugas mengajar. Masuk kelas angkat-angkat ketiak (guru menulis di papan hijau) atau masuk dewan kuliah ketuk-ketuk je nota buku (petik-petik je komputer riba dengan bantuan LCD). Namun mengajar adalah lebih dari itu, lebih dari mengajar/menyuap. Mengajar mesti mendidik, tanpa unsur mendidik akan menyukarkan proses keupayaan pelajar untuk menyerap input/ menjana input apabila mereka betul-betul menghadapi dunia yang nyata (selamat datang ke dunia nyata).
Mengambil satu contoh krisis ekonomi yang pernah dihadapi negara Malaysia, saya telah banyak kali tekankan dalam sesuatu krisis tersebut tidak ada unsur/faktor yang dominan (yang kita boleh tuduh membawa impak yang paling besar) kerana jelas sekali kali setiap faktor yang ada adalah saling berkaitan, ada hubung kait. Faktor pertama penyebab tidak akan semestinya membawa impak yang besar secara langsung semata-mata kerana ianya merupakan faktor pertama (menjadi tanda/penyebab permulaan) yang mulanya sahaja kelihatan dominan. Faktor terakhir contohnya market panic (bukan panic di pasaraya ada sale tetapi faktor kepanikan pasaran)mungkin menjadi faktor yang paling dasyat membawa kesan kepada pengukuran herotan ekonomi makro kita (rujuk krisis kewangan Asia 1997).
Amatlah berbesarnya hati nurani dan jemala saya agar para pelajar saya selepas mendapat pendidikan formal ini...jika ada lagi krisis ekonomi, mereka akan mampu/pintar dalam menganalisis/`melihat' faktor-faktor yang seolah berasingan itu secara beriringan/berkaitan.
Setiap krisis ekonomi yang bermula sama ada disebabkan foktor dalama/luaran) adalah berbeza dan cara mencegahnya/ubatinya juga berbeza. Namun sekali lagi perlu diambil ingatan konsep `berbeza' tersebut masih lagi mesti dilihat dalam dalam lingkung yang sama kerana ia akan menbawa masalah yang sama dalam dunia makro Malaysia...
Jan: ...krisis kasih sayang?

No comments:

.