"Personal musing inspired by past and ongoing experiences of my life…depicting how I feel and what comes hereafter. However it may also revolves around my personal whishes, hopes and beliefs which I often in doubt and wondering... what is the meaning of life.."

Tuesday, November 7, 2017

Pendapat orang lain...

Membaca dalam bahasa Inggeris memerlukan seseorang menguasai sebutan yang betul. Ada 2 jenis bentuk bacaan iaitu secara lisan dan secara dalam hati. Kedua-dua kaedah bacaan ini memerlukan sebutan dan intonasi yang betul supaya ia memberikan maksud ayat yang tepat kepada seorang pembaca atau seorang penutur.

Begitu juga dengan Bahasa Melayu. Mungkin kita tidak sedar sebegitu ramai pelajar yang hanya tahu membaca tetapi tidak dapat memahami ayat-ayat yang dibaca walaupun mereka sebenarnya orang Melayu dan penutur asli bahasa Melayu. Penulisan mereka hanya layak digelar sebagai sampah yang merosakkan bahasa Melayu dan perkara sebegini dapat kita lihat di laman blog-blog mereka.

No comments:

.