Tuesday, August 15, 2017

Orang yang baik ada di mana-mana...

Saya berpendapat orang yang baik ada di mana-mana tetapi sedikit bilangannya, manakala orang yang sederhana baik ramai sekali dan orang yang jahat hanya sedikit.

Tetapi ini bukanlah bermakna kita boleh relek dan tidak bimbang atau lega. Sebabnya kita mungkin berjumpa dengan bilangan yang sedikit itu (jahat) dan dia berbuat jahat yang kecil tetapi memberi kesan buruk yang besar dalam kehidupan kita.

Yang lebih penting barangkali ialah melihat orang itu jahat atau baik. Tetapi tentulah ianya suatu yang sukar.

Dan bila kita jumpa orang yang hati kita kata baik dan terbukti dia baik, jangan kita lepaskan...jangan lepaskan seumur hidup kita...


No comments: